Besluiten van de Duitstalige Gemeenschap van België

Decreet betreffende de instelling van het Bureau van de Ombudsman voor de Duitstalige Gemeenschap van 2009
met de wijzigingen van 2011 en 2016 als een gecoördineerde versie

Dekret_Ombudsmann_der_DG.pdf

Decreet betreffende het klachtenbeheer voor de Duitstalige Gemeenschap van 2022
21 februari 2022 - Decreet tot instelling van diverse instrumenten voor informatie- en klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap

Beschwerdemanagement_DG.pdf

Decreet betreffende individuele en openbare elektronische communicatie door de autoriteiten van het Duitse taalgebied
vanaf 2018

elektronische_Kommunikation_der_Behoerden.pdf

Taalwetgeving

Gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken van 18 juli 1966

Sprachengebrauch_Verwaltungsangelegenheiten.pdf