Problemen mit einer Energieprämie in de Duitstalige Gemeenschap?

Bezit u een huis in de Duitstalige Gemeenschap? Verhuurt u daar een flat of een huis? Het ministerie steunt u financieel als u bouwkundige maatregelen neemt om energie in uw gebouw te besparen of de kooldioxide-uitstoot ervan te verminderen.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Fachbereich Raumordnung, Wohnungswesen und Energie Referat Wohnen und Energie
Hostert 31A
4700 Eupen
telefoon: 087 598530
Web: www.ostbelgienlive.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.