Problemen mit einem ÖSHZ in de Duitstalige Gemeenschap?

die Öffentlichen Sozialhilfezentrum, kurz ÖSHZ, unterstützen in Not geratene Menschen in den Gemeinden.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Fachbereich Lokale Behörden
Gospertstraße 1
4700 Eupen
telefoon: 087 596300
Web: www.ostbelgienlive.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.
Verwendete Abkürzungen:
ÖSHZ = Öffentliches Sozialhilfezentrum