problemen met dem Dienst Jugend & Gesundheit?

Heeft u suggesties aan den Dienst Jugend & Gesundheit? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met den Verantwortlichen des Dienstes proberen te verduidelijken.
Jugend & Gesundheit VOG
Klosterstrasse 29
4700 Eupen
telefoon: 087 596127
Web: www.jukutu.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht
Verwendete Abkürzungen:
VOG = Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht