Problemen mit der Schuldnerberatung des ÖSHZ Kelmis in de Duitstalige Gemeenschap?

Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
OCMW Kelmis
Maxstraße 9
4720 Kelmis
telefoon: 087 639961
Web: www.kelmis.be/dienste/oeshz
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.
Verwendete Abkürzungen:
ÖSHZ = Öffentliches Sozialhilfezentrum