problemen met dem ÖWOB?

Heeft u suggesties aan den Öffentlichen Wohnungsbau Ostbelgien? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met der Leitung des Öffentlichen Wohnungsbaus proberen te verduidelijken.
Öffentlicher Wohnungsbau Ostbelgien
Kahnweg 30
4720 Kelmis
telefoon: 087 639760
Web: www.owob.be
Email:
Der Offentliche Wohnungsbau Ostbelgien heeft zijn/haar eigen klachten-formulier. Deze kunt u hier oproepen:  https://www.owob.be/ich-m%C3%B6chte-mich-beschwerden
Sie können Ihre Beschwerde auch per Email einreichen idx=5454&emailb= beschwerde@owob.be
Een PDF om uw klacht schriftelijk in te dienen vindt u hier: https://www.owob.be/_files/ugd/fb2c0d_ad9c524b084b4087bf58469712357dfe.pdf
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht