Problemen mit der Außerschulische Betreuung in de Duitstalige Gemeenschap?

Voor- en naschoolse opvang wordt gewoonlijk 'buitenschoolse toezicht' genoemd, of kortweg AUBE. Het is een dienst voor kinderopvang voor alle kinderen vanaf het eerste jaar van de kleuterschool tot het einde van de lagere school.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung

Haasstraße 5
4700 Eupen
telefoon: 087 554830
Web: www.rzkb.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.