Problemen mit einem Museum in de Duitstalige Gemeenschap?

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist Verantwortlich für die Einstufung und qualitätsbezogene Bezuschussung für Personal und Funktionskosten der Museen.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.