Problemen mit der Jugendhilfe in de Duitstalige Gemeenschap?

De jeugdzorg van de Duitstalige Gemeenschap omvat de volgende taken: Preventie, consensuele jeugdzorg, gerechtelijke jeugdzorg, jeugdbescherming, strafbemiddeling, voogdij, adoptie en rechten van het kind.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Jugendhilfedienst
Hostert 22
4700 Eupen
telefoon: 087 596300
Web: www.ostbelgienlive.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.