Problemen mit einem Kulturerbe in de Duitstalige Gemeenschap?

De Duitstalige Gemeenschap van België steunt musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen op het gebied van erkenning, financiering en uitrusting.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.