problemen met dem Öffentliches Sozialhilfezentrum Raeren?

Heeft u suggesties aan das ÖSZH Raeren? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met dem Sekretär oder dem Präsidenten des ÖSHZ proberen te verduidelijken.
OCMW Raeren
Burgstraße 42
4730 Raeren
telefoon: 087 858951
Web: www.oshz-raeren.be
Email:
Das ÖSHZ Raeren heeft zijn/haar eigen klachten-formulier. Deze kunt u hier oproepen:  https://www.oshz-raeren.be/vorschlaege-beschwerde-und-rechtsbefehl/
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht
Verwendete Abkürzungen:
ÖSHZ = Öffentliches Sozialhilfezentrum