Problemen bei einer Behindertenfürsorge in de Duitstalige Gemeenschap?

Vandaag de dag zijn emancipatie en participatie de sleutelwoorden in de gehandicaptenzorg, wat onder andere betekent dat gehandicapten toegang moeten hebben tot alle sectoren van de samenleving, niet alleen tot gebouwen, openbaar vervoer, werkgelegenheid en onderwijs. Toegankelijkheid is een ruim begrip dat ook het recht op informatie en het recht op cultuur omvat. Zo moet iedereen, met of zonder handicap, naar de opera kunnen gaan, van een theatervoorstelling kunnen genieten, enz.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Dienst voor zelfbeschikkend leven
Vennbahnstraße 4/4
4780 Sankt Vith
telefoon: 0800 90011
Web: www.selbstbestimmt.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.