Problemen bei einer außerschulische Ausbildung in de Duitstalige Gemeenschap?

Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
Vervierser Straße 4a
4700 Eupen
telefoon: 087 306880
Web: www.iawm.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.