Problemen bei einer Behindertenausbildung in de Duitstalige Gemeenschap?

Mensen met een handicap kunnen naar school gaan en hun opleiding voortzetten, net als ieder ander. De randvoorwaarden van het onderwijsstelsel van de Duitstalige Gemeenschap zijn op elkaar afgestemd om aan de behoeften van alle leerlingen te voldoen en aldus gelijke kansen te waarborgen.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Dienst voor zelfbeschikkend leven

Vennbahnstraße 4/4
4780 Sankt Vith
telefoon: 0800 90011
Web: www.selbstbestimmt.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.