Problemen mit Medien in de Duitstalige Gemeenschap?

De Duitstalige Gemeenschap van België heeft als onafhankelijke regelgevende autoriteit het toezicht op de audiovisuele media.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Medienrat
Gospertstraße  42
4700 Eupen
Web: www.medienrat.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.