Problemen Raumordnung in de Duitstalige Gemeenschap?

Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Raumordnung Wohnungswesen

Hütte 79/22
4700 Eupen
telefoon: 087 598530
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.