problemen met dem Zentrum Kaleido Ostbelgien?

Heeft u suggesties aan Kalaido? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met der Direktion des Zentrums proberen te verduidelijken.
Kaleido Ostbelgien Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Gospertstraße 44
4700 Eupen
telefoon: 087 554644
Web: www.kaleido-ostbelgien.be
Email:
Kaleido heeft zijn/haar eigen klachten-formulier. Deze kunt u hier oproepen: 
https://www.kaleido-ostbelgien.be/ueber-uns/kaleido-ostbelgien/beschwerdeformular/
Sie können Ihre Beschwerde auch per Email einreichen
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht