Problemen mit dem Familiengeld in de Duitstalige Gemeenschap?

Ab dem 1. Januar 2019 ist das Team Familienleistungen des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft am Kaperberg 6 in Eupen für Ihre Kindergeldakte zuständig.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Team Familienleistungen

Kaperberg 6
4700 Eupen
telefoon: 087 596300
Web: www.ostbelgienfamilie.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.