problemen met mit der Enrichtung Kulturelle Aktion und Präsenz?

Heeft u suggesties aan die Enrichtung Kulturelle Aktion und Präsenz? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met mit der Leitung von Kulturelle Aktion und Präsenz proberen te verduidelijken.
Kulturelle Aktion und Präsenz VOG
Gülcher Straße 6
4700 Eupen
telefoon: 087 553048
Web: www.kap-eupen.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht
Verwendete Abkürzungen:
VOG = Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht