problemen met dem Öffentliches Sozialhilfezentrum Amel?

Heeft u suggesties aan das ÖSHZ Amel? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met dem Sekretär oder dem Präsidenten des ÖSHZ-Amel proberen te verduidelijken.
OCMW Amel
An de Bareer  13/P/1
4770 Amel
telefoon: 080 348137
Web: www.amel.be/dienste/oeshz
Email:
Een PDF om uw klacht schriftelijk in te dienen vindt u hier: https://www.amel.be/beschwerdemanagement/
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht
Verwendete Abkürzungen:
ÖSHZ = Öffentliches Sozialhilfezentrum