De ombudsvrouw kan beslissingen in volgende zaken onderzoeken

Sie richten sich nach den Zuständigkeiten der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

culturele aangelegenheden

 • monumentenzorg
  Hilfestellung bei Genehmigung von Arbeiten an denkmalgeschützten Objekten und in den Schutzbereichen
 • Bevordering van de schone kunsten
  De Duitstalige Gemeenschap van België bevordert verschillende kunstvormen, zoals literatuur, muziek, dans, theater, ballet, film en beeldende kunsten
 • Cultureel erfgoed
  De Duitstalige Gemeenschap van België steunt musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen op het gebied van erkenning, financiering en uitrusting.
 • Media
  De Duitstalige Gemeenschap van België heeft als onafhankelijke regelgevende autoriteit het toezicht op de audiovisuele media.
 • Museen
  Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist Verantwortlich für die Einstufung und qualitätsbezogene Bezuschussung für Personal und Funktionskosten der Museen.
 • Taalbescherming
  Het Duitse taalgebied is een van de vier taalgebieden in België. De Duitstalige Gemeenschap is verantwoordelijk voor de bescherming en de illustratie van de taal. Het correcte gebruik van de taal wordt bevorderd door de verspreiding van literaire werken in binnen- en buitenland en door de toekenning van subsidies, prijzen, beurzen, enz;

persoonlijke zaken

 • Adoptie
  Elke adoptie begint met een persoonlijk informatiegesprek bij de Communautaire Adoptieautoriteit (ZBGA) van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.
 • Gehandicaptenonderwijs
  Mensen met een handicap kunnen naar school gaan en hun opleiding voortzetten, net als ieder ander. De randvoorwaarden van het onderwijsstelsel van de Duitstalige Gemeenschap zijn op elkaar afgestemd om aan de behoeften van alle leerlingen te voldoen en aldus gelijke kansen te waarborgen.
 • Gehandicaptenzorg
  Vandaag de dag zijn emancipatie en participatie de sleutelwoorden in de gehandicaptenzorg, wat onder andere betekent dat gehandicapten toegang moeten hebben tot alle sectoren van de samenleving, niet alleen tot gebouwen, openbaar vervoer, werkgelegenheid en onderwijs. Toegankelijkheid is een ruim begrip dat ook het recht op informatie en het recht op cultuur omvat. Zo moet iedereen, met of zonder handicap, naar de opera kunnen gaan, van een theatervoorstelling kunnen genieten, enz.
 • Werkgelegenheidsbeleid
  Sinds 1 januari 2000 is de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid. Dit omvat drie werkterreinen: Plaatsing van werknemers, beheer van programma's voor het scheppen van werkgelegenheid, arbeidsvergunningen voor bedrijven en persoonlijke werkvergunningen voor buitenlandse werknemers.
 • Jeugdwelzijn
  De jeugdzorg van de Duitstalige Gemeenschap omvat de volgende taken: Preventie, consensuele jeugdzorg, gerechtelijke jeugdzorg, jeugdbescherming, strafbemiddeling, voogdij, adoptie en rechten van het kind.
 • Zorgtoeslag
  De zorgtoeslag is een financiële ondersteuning voor ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning. Het dient om de autonomie van ouderen te versterken en hen te helpen een zelfbepaald leven te leiden. Zij vervangt vanaf 1 januari 2023 de vroegere federale uitkering ter ondersteuning van bejaarden (BUB).

de door het Waals Gewest overgedragen bevoegdheden

onderwijs en opleiding

Verwendete Abkürzungen:
ÖSHZ = Öffentliches Sozialhilfezentrum