Er is altijd een ombudsman die je kan helpen!
Basierend auf dem Slogan 'Es gibt immer eine Ombudsperson, die Ihnen helfen kann', werden vom 9. bis 20. Oktober 2023 Informationsveranstaltungen von dem belgischen Netzwerk der Ombudspersonen (ombudsman.be) in 11 Städten organisiert.

Dieses Netzwerk umfasst Ombudspersonen aus öffentlichen Einrichtungen (Föderalstaat, Regionen, Gemeinden ...) als auch aus dem Privatsektor (Versicherungen, Banken, Post, Energieversorger ...)

'Eine Ombudsperson ist ein Vermittler. Sie wird tätig, wenn eine Person Schwierigkeiten mit einem öffentlichen oder privaten Dienst hat und die Situation nicht mit dem betreffenden Dienst lösen kann. Sie sorgt für eine Lösung, gibt Antworten und formuliert gegebenenfalls Empfehlungen zur Verbesserung der Dienstleistungen', erklärt Marc Bertrand, der Vorsitzende von ombudsman.be.

Sollten Sie auf eine Schwierigkeit stoßen, können Sie auf der Website www.ombudsman.be sofort die Kontaktdaten der Ombudsperson finden, die Ihnen helfen kann. Alle Ombudspersonen erfüllen die Kriterien der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit und ihr Dienst ist kostenlos.
weitere Infos / News: https://www.ombudsman.be/de/ombudsman/domain/all

PHWSPL

De ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudspersoon kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

De ombudspersoon treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

De Ombudspersoon is niet verantwoordelijk voor deze klachten

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten
  • Over ziekenhuizen
  • de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan.
  • in particuliere geschillen.
In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

Wie kan een klacht indienen?

  • elke burger
  • elk bedrijf
  • elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan?

Ga gewoon op zoek naar onder http://www.ombudsman.be/de.
U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. https://www.vsz.be

de ombudspersoon

5YHK61
De ombudspersoon is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
U8TUJ8
De ombudspersoon is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
YTVW6I
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

De ombudspersoon heeft een gratis nummer.

telefoon: 0800 98759
Je kan de Ombudsdienst telefonisch bereiken van maandag von 13:30 tot 16:30 Uhr, dienstags von 9 tot 12 Uhr, freitags von 09 tot 12 Uhr. Als ze niet onmiddellijk reageert, kan het mogelijk zijn dat ze een gesprek voert of een vergadering bijwoont. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Buiten mijn kantooruren kunt u op een boodschap op de telefoonantwoordapparaat spreken of een email schrijven. De ombudsvrouw zal zo snel mogelijk contact met U opnemen.
Ombudsfrau
Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsdienst.be
Email: