'Wünsche mir eine offene Fehlerkultur' - Kommunikation und Transparenz in Streitfragen schaffen
Im GrenzEcho vom 3. Mai 2023 ist ein Interview von Herrn Kurt Pothen mit der Ombudsperson erschienen. Anbei finden Sie den Artikel zum Nachlesen.
weitere Infos: https://www.dg-ombudsdienst.be/com/20230504-GrenzEcho.pdf

FEKV4P
Seit April 2017 ist Marlene Hardt die Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft. | Foto: belga

De ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudspersoon kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

De ombudspersoon treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

De Ombudspersoon is niet verantwoordelijk voor deze klachten

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten
  • de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan.
  • voor gemeentelijke verenigingen en privaatrechtelijke instellingen met een publieke taak, in die gemeenten of OCMW lid zijn.
  • in particuliere geschillen.
In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

Wie kan een klacht indienen?

  • elke burger
  • elk bedrijf
  • elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan?

Ga gewoon op zoek naar onder http://www.ombudsman.be/de.
U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. https://www.vsz.be

de ombudspersoon

I28V1P
De ombudspersoon is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
3SA2RV
De ombudspersoon is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
VGC84W
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

De ombudspersoon heeft een gratis nummer.

telefoon: 0800 98759
Je kan de Ombudsdienst telefonisch bereiken vanmaandag von 09 tot 12 Uhr, dienstags von 14 tot 16:30 Uhr, freitags von 09 tot 12 Uhr.Als ze niet onmiddellijk reageert, kan het mogelijk zijn dat ze een gesprek voert of een vergadering bijwoont. Ze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Buiten mijn kantooruren kunt u op een boodschap op de telefoonantwoordapparaat spreken of een email schrijven. De ombudsvrouw zal zo snel mogelijk contact met U opnemen.