Melding van een vermoede overtreding door een werknemer Städtische Grundschule für französischsprachige Kinder

U kunt een vermoede overtreding door een werknemer Städtische Grundschule für französischsprachige Kinder melden via de Duitstalige Ombudsdienst van de Gemeenschap indien u kennis hebt gekregen van een overtreding tijdens de uitoefening van uw professionele taken.

 voeg een ander bestand toe
Gelieve uw naam en adres te vermelden. Deze gegevens blijven vertrouwelijk bij de Ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap en worden niet doorgegeven aan andere autoriteiten of instellingen.
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant une décision Städtische Grundschule ECEF, utilisez ce lien : klacht