Melding van een vermoede overtreding door een werknemer des Jungendhilfediensts

U kunt een vermoede overtreding door een werknemer des Jungendhilfediensts melden via de Duitstalige Ombudsdienst van de Gemeenschap indien u kennis hebt gekregen van een overtreding tijdens de uitoefening van uw professionele taken.

 voeg een ander bestand toe
Gelieve uw naam en adres te vermelden. Deze informatie blijft vertrouwelijk bij de Ombudsperson van de Duitstalige Gemeenschap en zal niet worden doorgegeven aan de autoriteit of instelling.
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant une décision dem Fachbereich Jugendhilfe des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft, utilisez ce lien : klacht