Problemen mit der Beschäftigungspolitik in de Duitstalige Gemeenschap?

Sinds 1 januari 2000 is de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid. Dit omvat drie werkterreinen: Plaatsing van werknemers, beheer van programma's voor het scheppen van werkgelegenheid, arbeidsvergunningen voor bedrijven en persoonlijke werkvergunningen voor buitenlandse werknemers.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Fachbereich Beschäftigung
Gospertstraße 1
4700 Eupen
telefoon: 087 596300
Web: www.ostbelgienlive.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.