Permanent overleg van ombudsmannen en bemiddelaars (CPMO)

Het Netwerk van Ombudsmannen en Ombudslieden van België telt momenteel 26 aangesloten instellingen uit alle sectoren: Federale Staat, Gewesten, Gemeenschappen, Steden en Gemeenten, Overheidsbedrijven en de Particuliere Sector. Ze helpen je allemaal een oplossing te vinden voor je problemen. Indien u uw klacht niet aan de juiste ombudsman richt, zal hij ze rechtstreeks doorsturen naar zijn bevoegde collega. Dus dankzij het netwerk, komt uw klacht altijd op de juiste plaats terecht. De leden van het netwerk combineren vier hoofdkenmerken: - een ombudsman is onafhankelijk van de administratie of organisatie waartegen hij of zij klachten ontvangt; - een ombudsman heeft onderzoeksbevoegdheden, - een ombudsman brengt adviezen en aanbevelingen uit, - een ombudsman publiceert ten minste eenmaal per jaar een openbaar verslag over zijn werkzaamheden. De belangrijkste doelstellingen van het netwerk zijn: - de ombudsmannen bekend te maken, - om de toegang tot hun diensten voor het publiek te verbeteren, - de samenwerking te versterken en te zorgen voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Het netwerk heet officieel het Permanent Overleg van Ombudsmannen en Ombudslieden (CPMO). Samenstelling van de Raad van Bestuur: Marc Bertrand (Ombudsman van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel) als Voorzitter, Paul De Maeyer (Ombudsman voor de postsector) als Penningmeester, Mary-Maud Anciaux (Ombudsman van de gemeente Courcelles), Karla Blomme (Ombudsvrouw Stad Antwerpen), Marlene Hardt (Ombudsman van de Duitstalige Gemeenschap van België), Tony Van der Steen (Ombudsman Pensioenenen), Cynthia Vanderlinden (Ombudsvrouw Ombudsrail).
Föderaler Ombudsmann rue de Louvain 48/6
1000 Brussel
telefoon: 02 2892727
www.mediateurfederal.be/de/homepage  
Ombudsmann der Wallonnischen Region und der Föderation Wallonie-Brüssel Rue Lucien Namèche 54
5000 Namur
telefoon: 081 321911
www.le-mediateur.be  
De Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86
1000 Brussel
telefoon: 02 5524129
www.vlaamseombudsdienst.be/ombs  
Ombudsdienst Pensioenen WTC III Boulevard Simon Bolivar 30 bte 5
1000 Brussel
telefoon: 02 2741990
www.ombudsmanpensioenen.be  
Ombudsdienst für Telekommunikationen Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
telefoon: 02 2230909
www.ombudsmantelecom.be/de/home.html?IDC=75  
Ombudsdienst für den Postsektor Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
telefoon: 02 2210240
www.smspo.be/welcome_lng.aspx  
Ombudsdienst voor energie Boulevard du Roi Albert II 8 boite 6
1000 Brussel
telefoon: 02 2111060
www.ombudsmannenergie.be  
Ombudsmann für Versicherungen square de Meeûs 35
1000 Brussel
telefoon: 02 5475871
www.ombudsman-insurance.be  
Ombudsmann für Finanzdienstleistungen Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2
1000 Brussel

www.ombudsfin.be  
Ombudsdienst für Verbraucher Boulevard du Roi Albert II 8 bte 1
1000 Brussel
telefoon: 02 7025220
www.ombudsdienstverbraucher.be/de  
Ombudsman Ixelles chausse d'Ixelles 168A
1050 Brussel
telefoon: 02 5157272
www.ixelles.be/site/85-Ombudsman-Mediateur  
Ombudsmann für Bahnreisende Boulevard du Roi Albert II 8 boîte 5
1000 Brussel
telefoon: 02 2210411
www.ombudsrail.be  
Ombudsdienst Stad Antwerpen De Coninckplein 25
2060 Antwerpen
telefoon: 0800 94843
www.antwerpen.be/nl/overzicht/ombudsvrouw/ik-wil-een-klacht-indienen  
Ombudsdienst Stad Brugge Hoogstraat 9
8000 Brugge
telefoon: 050 448090
www.brugge.be/klacht-indienen-bij-de-ombudsman  
Médiatrice du CPAS d'Ixelles Chaussée de Boondael 92
1050 Ixelles
telefoon: 02 5635710
 
Médiatrice du CPAS de Schaerbeek Boulevard Reyers 70
1030 Schaerbeek
telefoon: 02 4355070
 
Landesbund der Christlichen Krankenkassen Mediator Chaussée de Haecht  579 BP40
1031 Brussel

 
Ombudsman pour le notariat Rue des Bouchers 67
1000 Brussel
telefoon: 02 8011500
www.ombudsnotaire.be  
Ombudsfrau Gent Botermarkt 17
9000 Gent
telefoon: 092 665500
stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/ombudsvrouw  
Service régional de médiation pour l'énergie CWAPE route de Louvain-la-Neuve  4 bte 12
5001 Namur
telefoon: 081 330810
www.cwape.be/srme  
Délégué aux droits de l'enfant
 
Vlaamse Kinderrechtenkommissariat Leuvenseweg 86
1000 Brussel
telefoon: 02 5524115
kinderrechten.be  
Ombudsdienst Oostende Torhoutsesteenweg 19
8400 Oostende
telefoon: 059 258686
 
Ombudsdienst St. Niklaas
 
Ombuds Bruxelles Place de la Vieille Halle aux Blés  1
1000 Brussel
telefoon: 02 5496700
 
Médiateur communal de Charleroi Centre Hélios, 101/2e étage Rue de Montigny
6000 Charleroi

 
Médiatrice de Schaerbeek Place Colignon
1030 Schaarbeek

 
Médiatrice communale de Courcelles Place Jean Lagneau  1
6182 Souvret

 
Ombudsdienst Stad Leuven Professor Van Overstraetenplein  1
3000 Leuven

 
Médiateur de la STIB rue du Gentilhomme  3
1000 Brussel

 
Covens, Didier
 
Ombudsdienst
www.favv-afsca.be/ombudsdienstanbieter  

Ombudsmannen van Zwitserland, Ombudsmannen van Vorarlberg, Tirol en Zuid-Tirol

De ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België wisselt regelmatig van gedachten met andere Duitstalige ombudslieden.
Landesvolksanwältin Tirol Meraner Straße 5
6020 Innsbruck
telefoon: +43 512 5083052
www.tirol.gv.at/landtag/landesvolksanwaeltin  
Landesvolksanwalt Vorarlberg Landwehrstraße 1
6900 Bregenz
telefoon: +43 5574 470270
www.landesvolksanwalt.at  
Ombudsfrau Kanton Waadt Rue Saint-Martin 6
1002 Lausanne
telefoon: +41 21 5570899
www.vd.ch  
Ombudsfrau und Datenschutzbeauftragte Stadt Bern Effingerstrasse 4
3011 Bern
telefoon: +41 31 3120909
www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/ombudsstelle  
Ombudsstelle Basel-Stadt Freie Strasse 52
4001 Basel
telefoon: +41 61 2616050
www.ombudsstelle.bs.ch  
Ombudsstelle des Kantons Baselland Rheinstrasse 28
4410 Liestal
telefoon: +49 615526290
www.baselland.ch/politik-und-behorden/besondere-behorden/ombudsstelle  
Ombudsstelle Stadt Luzern Hirschengraben 31
6003 Luzern
telefoon: +41 41 2410444
www.ombudsstelle-stadt-luzern.ch  
Ombudsstelle Kanton Zug Alpenstrasse 14
6300 Zug
telefoon: +41 41 7117145
www.ombudsstelle-zug.ch  
Ombudsstelle der Stadt Zürich Oberdorfstrasse 8
8001 Zürich
telefoon: +41 44 4120030
www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/ombudsstelle.html  
Ombudsstelle Stadt Rapperswil-Jona Gertrudstrasse 35
8003 Zürich
telefoon: +41 55 2257199
www.rapperswil-jona.ch/ombudsstelle  
Ombudsmann des Kantons Zürich Forchstrasse 59
8032 Zürich
telefoon: +41 44 2694070
www.ombudsmann.zh.ch  
Ombudsstelle der Stadt Winterthur Marktgasse 53
8400 Winterthur
telefoon: +41 52 2121777
stadt.winterthur.ch/gemeinde/behoerden-und-recht/ombudsstelle  
Ombudsstelle Stadt St.Gallen Schmiedgasse 33
9000 St.Gallen
telefoon: +41 71 2245274
www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-politik/recht-rechtsberatung/ombudsstelle.html  
Südtiroler Landtag Volksanwaltschaft Cavourstraße 23/c
39100 Bozen
telefoon: +39 471 946020
 

Europees netwerk (NEIWA)

Overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen hebben een netwerk opgericht om samen te werken en kennis uit te wisselen op het gebied van klokkenluiden en integriteit. De oprichtingsvergadering vond plaats op 24 mei 2019 in Den Haag op initiatief van de Nederlandse Klokkenluidersautoriteit. Het nieuwe netwerk heet Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA). De deelnemende organisaties zijn:

Europees Netwerk van Ombudsmannen ENO

Het Europees netwerk van ombudsmannen bestaat uit meer dan 95 kantoren in 36 Europese landen. Het Netwerk omvat de nationale en regionale ombudsmannen en soortgelijke instellingen van de lidstaten van de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten van de EU en andere landen van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Europese Ombudsman en de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement. De nationale ombudsmannen en soortgelijke instanties in het netwerk hebben elk een verbindingsfunctionaris aangewezen die als contactpunt voor de andere leden van het netwerk fungeert. Het netwerk is opgericht in 1996 en heeft zich gestaag ontwikkeld tot een krachtig samenwerkingsinstrument voor ombudsmannen en hun medewerkers, dat dient als een doeltreffend mechanisme voor samenwerking bij de behandeling van zaken. Het is van bijzonder belang voor de Europese Ombudsman om hem in staat te stellen klachten die niet onder het mandaat vallen, snel en doeltreffend te behandelen. De uitwisseling van ervaringen en goede praktijken vindt plaats via seminars en bijeenkomsten, een periodieke nieuwsbrief, een elektronisch discussieforum en een dagelijkse elektronische nieuwsdienst. Bezoeken door de Europese Ombudsman georganiseerd door de ombudsmannen in de lidstaten en de kandidaat-landen zijn ook zeer doeltreffend gebleken voor de ontwikkeling van het netwerk.
https://eno.ombudsman.europa.eu/home.html

Internationaal Ombudsman Instituut (IOI)

Het IOI is de enige organisatie voor samenwerking tussen onafhankelijke ombudsman instellingen in meer dan 90 landen wereldwijd. Het IOI bevordert de oprichting en ontwikkeling van ombudsman instellingen en normen. Het financiert studies, verzorgt opleidingen en bevordert de uitwisseling van informatie en het delen van kennis via een permanente dialoog met de belangrijkste internationale organisaties en belanghebbende partijen.
https://www.theioi.org/ioi-members/europe/belgium

Platform Mensenrechten

Deelname aan het Plateforme des Droits de l'homme heeft tot doel een betere kennismaking en uitwisseling tussen op het gebied van de mensenrechten gespecialiseerde actoren, b.v. het interfederale orgaan Unia of de Hoge Raad voor Justitie. Deelname aan het platform maakt het voor de ombudsvrouw gemakkelijker om de juiste contactpersoon te vinden voor klachten waarvoor zij zelf niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld een klacht over een weigering om de officier van justitie inzage in dossiers te geven.