Appellationshof Lüttich
Place Saint Lambert  16
4000 Lüttich
Arbeitsgericht Eupen
De beslissing van het OCMW om iemand sociale bijstand of het recht op maatschappelijke integratie toe te kennen of te weigeren, of om een bedrag terug te vorderen, moet worden gemotiveerd.
Rathausplatz 4
4700 Eupen
telefoon: 3287291555
Web: www.rechtbanken-tribunaux.be/de/arbeitsgericht-eupen
Email:
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Einspruchskammer
Het zogenaamde basisbesluit van 31 augustus 1998 geeft de meerderjarige leerling of de voogd of de kandidaat de mogelijkheid om tegen beslissingen van de school of de examencommissie in beroep te gaan bij een daartoe opgerichte kamer van beroep.
Gospertstraße 1
4700 Eupen
telefoon: 087 596300
Web: ostbelgienbildung.be/tabid-2280/4389_read-31712
Email:
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Gemeindeaufsicht
Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan bij de regering in beroep gaan tegen een besluit van een plaatselijke overheid. Voorwaarde is dat zij een rechtmatig belang kunnen aantonen. Het beroep moet binnen 20 dagen worden ingediend: vanaf de dag waarop de beslissing is genomen, of, vanaf de dag waarop de klager kennis had van de beslissing of waarop deze onder zijn aandacht werd gebracht. Dit geldt indien het besluit niet aan de regering is meegedeeld of moest worden meegedeeld of indien het besluit in geheime zitting is genomen. Het betrokken gemeentebestuur brengt advies uit over de klacht. De regering kan dan besluiten het besluit te schorsen of te vernietigen.
Gospert 42
4700 Eupen
Web: ostbelgienlive.be/tabid-5411/9352_read-50723
Email:
Raad van State
De Belgische Raad van State biedt alle natuurlijke personen en rechtspersonen een doeltreffend rechtsmiddel tegen onwettige ambtshandelingen waarvoor geen andere gerechtelijke instantie bevoegd is. Bijgevolg bestaat de voornaamste taak van de Raad van State erin de uitvoering van officiële besluiten (handelingen en decreten) die de toepasselijke rechtsnormen schenden, op te schorten en/of nietig te verklaren. In dit verband is de Raad ook een adviesorgaan voor het vaststellen van wetgeving. De Raad van State doet uitspraken over ingediende rechtszaken en verzoekschriften.
rue de la Science 33
1040 Brussel
telefoon: 02 2349611
Web: www.conseil-etat.be