Toegankelijkheidsverklaring


De Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap verbindt zich ertoe zijn website toegankelijk te maken overeenkomstig het decreet betreffende individuele en openbare elektronische communicatie van de autoriteiten van de Duitstalige Gemeenschap (wetgeving ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad). https://www.dg-ombudsdienst.be/com/elektronische_Kommunikation_der_Behoerden.pdf

Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap verbindt zich ertoe haar website toegankelijk te maken in overeenstemming met het decreet betreffende individuele en openbare elektronische communicatie van de autoriteiten van de Duitstalige Gemeenschap (wetgeving ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Eur.
Deze toegankelijkheidsverklaring heeft betrekking op de website https://www.dg-ombudsdienst.be in de weergave met verhoogd contrast.
Mensen die een display met verhoogd contrast nodig hebben, kunnen dit selecteren via het item 'hoog contrast' of de volgende link gebruiken: https://www.dg-ombudsdienst.be/?ac

Nalevingsstatus

Op het moment van herziening is deze website volledig in overeenstemming met de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 Level AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 2 februari 2021.
De beoordeling van de verenigbaarheid van de website met de eisen van Richtlijn (EU) 2016/2102' is geverifieerd aan de hand van een door het openbaar lichaam uitgevoerde zelfevaluatie.
De Toegankelijkheidscheck https://accessibility.belgium.be/de/tools/bosa-accessibility-check, ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), diende hierbij als uitgangspunt. Bovendien werd de site onderworpen aan een kritische analyse volgens de W3C-criteria.
Deze verklaring is voor het laatst herzien op 1 maart 2024.
CT5YK5

Feedback en contactgegevens

Vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website kunt u per e-mail richten aan beschwerde@dg-ombudsdienst.be of schriftelijk aan Ombudsfrau, Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen, .

Handhavingsprocedure

In geval van een ontbrekend of onbevredigend antwoord via de hierboven vermelde feedback-methoden, kunt u dit met een klacht kenbaar maken aan de Ombudsdienst der Deutschsprachigen Gemeinschaft. beschwerde@dg-ombudsdienst.be

Engagements der Ombudsfrau für digitale Barrierefreiheit

De Ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap van België wil het gebruik voor personen met een handicap bevorderen door als aanspreekpunt te fungeren om websites van overheidsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap van België toegankelijker te maken. Ook op haar eigen site wil de Ombudsvrouw u in staat stellen de informatie zo goed mogelijk te lezen en tracht zij de relevante toegankelijkheidsnormen dienovereenkomstig toe te passen.