Hoe wordt uw klacht behandeld?

Stap 1: Mogen wij de klacht behandelen?

Wat gebeurt er als u bij de ombudsvrouw een klacht indient over de overheid? Wij volgen een vaste procedure. Hieronder leest u hoe dit gaat.
Heeft u een klacht over een overheidsinstantie? Dan moet u die altijd eerst zelf melden bij de overheidsinstantie waar de klacht over gaat. Pas daarna kan de ombudsvrouw voor u aan de slag. Wacht niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om onderzoek te doen naar uw probleem. Bij elke klacht die binnenkomt, bekijken we of we die wel mogen behandelen. In de decreet tot schepping van de functie van een ombudsman voor de Duitstalige Gemeenschap is vastgelegd wat wij wel en niet mogen doen. Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, leggen wij u dit uit in een brief of in een telefoongesprek. Wij verwijzen u dan door naar een andere instantie die u wel kan helpen.

Stap 2: Aan de slag

Als de ombudsvrouw uw klacht aanvaardt, wordt U binnen drie weken op de hoogte gesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden, om uw bezwaar te onderzoeken. Soms is nog een gesprek nodig om samen de beste manier van oplossing van uw probleem vast te legen. Er bestaan volgende opties:

Interventie bij het bestuur

We bespreken met de overheidsinstantie of een snelle oplossing mogelijk is. U krijgt dan bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of brief alsnog reactie van de overheidinstantie.