Hebt U een stuk van een lokale overheidsinstelling in de Duitstalige gemeenschap ontvangen, dat niet in het Duits geschreven werd?

Heeft u geen officiële informatie in het Duits? Bent u niet in staat uw problemen in het Duits aan een autoriteit voor te leggen? Ontvangt u geen officiële brief in het Duits?
De wettelijke bepalingen met betrekking tot het taalgebruik zijn zeer uitgebreid. De ombudsvrouw informeert over uw rechten om een document in het Duits te ontvangen.
De Vaaste Commissie voor Taaltoezicht waakt over de toepassing over de wetten van het gebruik van de taal in bestuurszaken. De ombudsvrouw helpt U uw klacht in te dienen en volgt haar op.
Hier vind U de site: http://www.vct-cpcl.be/de