problemen met der Seniorenresidenz Golden Morgen?

Heeft u suggesties aan die Seniorenresidenz Golden Morgen? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met der Seniorenresidenz Golden Morgen proberen te verduidelijken.
Seniorenresidenz Golden Morgen
Ketteniserstrasse 68
4711 Walhorn
telefoon: 087 557222
Web: www.goldenmorgen.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht