Melding van een vermoede overtreding door een werknemer Soziale Integration und Alltagshilfe VoE

U kunt een vermoede overtreding door een werknemer Soziale Integration und Alltagshilfe VoE melden via de Duitstalige Ombudsdienst van de Gemeenschap indien u kennis hebt gekregen van een overtreding tijdens de uitoefening van uw professionele taken.

 voeg een ander bestand toe
Gelieve uw naam en adres te vermelden. Deze informatie blijft vertrouwelijk bij de Ombudsperson van de Duitstalige Gemeenschap en zal niet worden doorgegeven aan de autoriteit of instelling.
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant une décision der Vereinigung Soziale Integration und Alltagshilfe, utilisez ce lien : klacht