Melding van een vermoede overtreding door een werknemer des Kirchenfabrikrats Amel

U kunt een vermoede overtreding door een werknemer des Kirchenfabrikrats Amel melden via de Duitstalige Ombudsdienst van de Gemeenschap indien u kennis hebt gekregen van een overtreding tijdens de uitoefening van uw professionele taken.

 voeg een ander bestand toe
Gelieve uw naam en adres te vermelden. Deze gegevens blijven vertrouwelijk bij de Ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap en worden niet doorgegeven aan andere autoriteiten of instellingen.
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant une décision dem Kirchenfabrikrat Amel, utilisez ce lien : klacht