Verzoeken van burgers aangedragen aan de ombudsvrouw of haar voorganger.