problemen met dem Arbeitsamt der Deutsprachigen Gemeinschaft?

Heeft u suggesties aan das Arbeitsamt der Deutsprachigen Gemeinschaft? Ben je ontevreden met een beslissing of an actie? De ombudsvrouw staaft u in uw voornemen.
In een eerste stap moet u uw verzoek direct met der Leitung des Arbeitsamtes proberen te verduidelijken.
Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap van België
Hütte 79
4700 Eupen
telefoon: 080 280060
Web: www.adg.be/de
Email:
Das Arbeitsamt heeft zijn/haar eigen klachten-formulier. Deze kunt u hier oproepen: 
https://www.adg.be/desktopdefault.aspx/tabid-5498/
Sie können Ihre Beschwerde auch per Email einreichen
Was deze stap niet succesvol? Of bent U niet tevreden met het resultaat? Dan kunt U contact met mij opnemen.
Als u in een professioneel contact een incident met een personeelslid wilt melden, gebruik dan deze link: Bericht