Beperkte toegankelijkheid: De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 07.08.2024.
De Ombudsmannen presenteren hun Memorandum
Op basis van de observaties die zijn gedaan bij de uitoefening van hun opdrachten en de ervaringen die binnen het netwerk zijn uitgewisseld, formuleren de ombudsmannen aanbevelingen ter attentie van de politieke leiders met het oog op het bevorderen van de toegang van burgers tot hun rechten, tot diensten en tot ombudsmannen.

Er worden vijf aanbevelingen gedaan:

1) De toegang van burgers tot hun rechten garanderen en versterken, bijvoorbeeld door het automatisch toekenning van rechten zonder voorafgaand aanvraag of door de veralgemening van het "Only once” -principe

2) De toegankelijkheid van diensten en bedrijven garanderen, bijvoorbeeld door de ondersteuning te veralgemenen voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van digitale administratieve procedures, of door fysieke toegangsplaatsen te behouden, ook in plattelandsgebieden

3) De toegang tot internet als een essentiële behoefte garanderen, bijvoorbeeld door specifieke regels vast te stellen voor minimale toegang tot kwalitatief en betaalbaar internet.

4) Een ombudsfunctie op elk bestuursniveau garanderen, ook op het niveau van de gemeenten en de OCMW's

5) Het statuut en de onafhankelijkheid van ombudsmannen garanderen, bijvoorbeeld door in de Grondwet het recht in te schrijven om een beroep te doen op een ombudsman die onafhankelijk is van de administratie of het bedrijf waartegen de burger klacht wenst in te dienen.

De ombudspersoon van de Duitstalige Gemeenschap van België

Een bemiddelaar tussen de burger en de overheid

De ombudspersoon kan bemiddelen tussen de burger en het bestuur.
De burger heeft de mogelijkheid uw standpunt te verklaren.
Door de analyse en de bundeling van de verschillende individuele situaties probeert men op lange termijn de werking van de inrichting te verbeteren.

De ombudspersoon treedt bemiddelend op bij een klacht tegen een beslissing of een aanpak

van een overheidsinstelling of van een gemeente of een OCMW van de Duitstalige gemeenschap :
van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap
één van de volgende instelling in de Duitstalige Gemeenschap:

De Ombudspersoon is niet verantwoordelijk voor deze klachten

  • bij klachten die de federale, regionale of buitenlandse autoriteiten
  • Over ziekenhuizen
  • de autonome economische overheidsbedrijven (NMBS, De Post, ...) aangaan.
  • in particuliere geschillen.
In dat geval stuurt de ombudsvrouw automatisch de klacht aan de bevoegde ombudsdienst door.

Wie kan een klacht indienen?

  • elke burger
  • elk bedrijf
  • elke vereniging
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan een klacht bij de ombudsvrouw indienen. De nationaliteit, woonplaats of zetel doet er niet toe.

Ben je nog niet zeker wie daadwerkelijk uw klacht onderzoeken kan?

Ga gewoon op zoek naar onder http://www.ombudsman.be/de.
U kunt contact opnemen met de Consumentenbescherming Centrum in Eupen als u problemen heeft met uw verhuurder of huurder of uw energie- of telefoonprovider. https://www.vsz.be

de ombudspersoon

FZ3YPC
De ombudspersoon is er om in een vertrouwelijke omgeving naar U te luisteren. Ze is aan het beroepsgeheim onderworpen. Haar prestaties zijn kosteloos.
K2FCJJ
De ombudspersoon is uw partner voor een in onderlinge overeenstemming genomen en buitengerechtelijke oplossing van uw geschill met een bestuur
U1Y659
Zij ziet haarzelf als een onafhankelijk en neutraal bruggenbouwer en zet zich in voor een hervatting van de dialoog tussen u en de beheersautoriteit.

Bel !

De ombudspersoon heeft een gratis nummer.

telefoon: 0800 98759
Beperkte toegankelijkheid: De ombudsdienst van de duitstalige gemeenschap is alleen weer beschikbaar bij 07.08.2024.
In dringende gevallen kunt u een bericht op het antwoordapparaat achterlaten
Ombudsfrau
Platz des Parlaments 1
4700 Eupen
telefoon: 0800 98759
Web: www.dg-ombudsdienst.be
Email: