De Ombudsvrouw maakt deel uit van het Netwerk van Europese Integriteits- en Klokkenluidersombudsmannen


Het Netwerk van Europese Integriteits- en Klokkenluidersautoriteiten (NEIWA) is op 16 en 17 juni 2022 in Barcelona bijeengekomen.

Het doel van NEIWA is het delen van kennis en expertise op het gebied van klokkenluiden en integriteit. De afgelopen jaren heeft het netwerk zich geconcentreerd op de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn in nationaal recht. De NEIWA merkt op dat nog niet alle lidstaten de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn hebben voltooid en roept hen daarom op dit in een verklaring te doen.

Tijdens de bijeenkomst werden ook afspraken gemaakt over het mandaat van het netwerk en de manier waarop het zal functioneren.

veröffentlicht: 29.06.2022