Decreet betreffende de instelling van het informatie- en klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap


De Ombudsman is verheugd over de aanneming op 21 februari 2022 van het decreet tot vaststelling van het informatie- en klachtenbeheer in de Duitstalige Gemeenschap. In dit decreet worden de verplichtingen van de autoriteiten en instellingen met betrekking tot hun informatiebeleid en de behandeling van klachten gepreciseerd. In de nabije toekomst zal ook een contactpunt worden opgericht waar iedere burger informatie kan krijgen over hoe en waar hij of zij zijn of haar klacht kan indienen. Zo nodig zal de betrokkene worden geholpen bij het formuleren van de klacht. Dit alles versterkt de rechten van de burgers. Betere informatie schept meer duidelijkheid en dus minder conflicten. Klachtenbeheer is een integrerend deel van kwaliteitsbeheer en zorgt voor meer tevredenheid bij de burgers. Goed nieuws voor de burgers van de Duitstalige Gemeenschap!