Problemen mit einem Kulturerbe in de Duitstalige Gemeenschap?

De Duitstalige Gemeenschap van België steunt musea en andere wetenschappelijk-culturele instellingen op het gebied van erkenning, financiering en uitrusting.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Fachbereich Kultur und Jugend

Gospertstraße 1
4700 Eupen
telefoon: 087 596300
Web: www.ostbelgienlive.be
Email:
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.