Problemen mit einer Gemeinde in de Duitstalige Gemeenschap?

De Gemeentelijke Inspectiedienst toetst besluiten van de gemeenten op hun verenigbaarheid met de wet en het algemeen belang.
Bent u ontevreden over een werkwijze of een officiële handeling? De Ombudsvrouw steunt u in uw bezorgdheid.
Als eerste stap moet u proberen zelf uw zorgen weg te nemen.
Was deze stap niet succesvol? Of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsvrouw.